Pagina 1 van 1

Script afsluiten overbodig

Geplaatst: 16 jan 2018 19:44
door René Ros
We zien soms databases waar in vrijwel elk script de scriptstap 'Script afsluiten' meerdere keren wordt gebruikt. Wist u dat die scriptstap vrijwel nooit nodig is en dat uw scripts beter te onderhouden zijn zonder die scriptstap?

De scriptstap 'Script afsluiten' kan handig zijn tijdens het testen van een script. Maar het is eigenlijk alleen nodig als het script een resultaat moet teruggeven aan het script dat het uitvoerde *. Een script sluit immers automatisch af als de laatste scriptstap is uitgevoerd en hoeft niet met deze scriptstap afgesloten te worden.

In vrijwel alle situaties is een net gebruik van de scriptstappen If, Else, Else If en End If voldoende om ervoor te zorgen dat bepaalde scriptstappen onder voorwaarden wel of niet worden uitgevoerd.
Bovendien blijft het script dan beter leesbaar zodat onderhoud eenvoudiger is. Bij het later toevoegen van scriptstappen hoeft u niet het hele script na te lopen om te controleren of de nieuwe scriptstappen wel uitgevoerd worden.

Met de code hieronder proberen we het verschil te laten zien. Een klein verschil maar hopelijk heeft u er wat aan.

Code: Selecteer alles

#
# liever niet zo:
#

Aangepast dialoogvenster tonen [ ... ]
If ( Get ( KeuzeLaatsteBericht ) ≠ 1 ) // ONgelijk aan 1 !
  Script afsluiten []
End If
# andere scriptstappen

#
# de flow is beter te volgen en voorkomt vergissingen met deze opzet:
#

Aangepast dialoogvenster tonen [ ... ]
If ( Get ( KeuzeLaatsteBericht ) = 1 ) // gelijk aan 1 !
  # andere scriptstappen
End If

Afbeelding